Yükleniyor

1 OCAK 2016 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK DEĞİŞİKLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre;

‘’İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 7. maddesi gereğince 1 Ocak 2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 8. maddesi gereğince 1 Ocak 2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak İSG-KATİP’te görevlendirmeleri tanımlanan ve görevine devam etmekte olan kişilere ait sözleşmeler hakkında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir güncelleme işlemi yapılmayacak olup ilgili kişi ve kurumların yeni çalışma sürelerine uygun olarak sözleşmelerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. İlgili kişi ve kurumların mağdur olmaması adına bahsi geçen tarihlerde gerekli uyumlaştırmalarını yaparak mevzuatta belirtilen çalışma sürelerini gözetmeleri önem arz etmektedir.’’ denildi.

 

İşyeri hekimlerinin çalışma sürelerini

İşyeri Hekimliği (İH)

Çalışma süresi

( çalışan * dk /ay)

Tam zamanlı İH

(çalışan)

Az Tehlikeli Sınıfta

5

2000

Tehlikeli Sınıfta

10

1000

Çok Tehlikeli Sınıfta

15

750

 

İş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerini

İş Güvenliği Uzmanlığı (İGU)

Çalışma süresi

( çalışan * dk /ay)

Tam zamanlı İGU

(çalışan)

Az Tehlikeli Sınıfta

10

1000

Tehlikeli Sınıfta

20

500

Çok Tehlikeli Sınıfta

40

250