Yükleniyor

ÇSGB'NIN BELGESİZ ÇALIŞMA SÜRESİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

ÇSGB'nın 40 meslek için belgesiz çalışma süresinin uzatılması ile ilgili yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir;

'ÇSGB bünyesinde bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu ulusal meslek standartlarının belirlenmesi ve nitelikli iş gücünün belgelendirilmesi kapsamında inşaat, enerji, otomotiv ve metal sektörlerinde toplam 40 meslek için 26.05.2016 tarihinde sona erecek belgesiz çalışma süresinin 31 Aralık 2016’ya kadar uzatılması için Kanun değişikliği hazırlanmış olup,  Mesleki Yeterlilik Kurumu  (MYK) tarafından 17’si inşaat, 10’u enerji, 7’si otomotiv, 6’sı metal sektörlerinde olmak üzere toplam 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu 40 meslekte belgesiz çalışma süresi 26 Mayıs 2016  tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak olup, belgesiz kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekiline Kanunda cezai müeyyidelerin uygulanacağı hükmü yer almakta iken, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişinin önemli kısmının Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaması nedeniyle çalışma hayatında sıkıntılara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun talimatıyla özellikle inşaat sektöründe yoğun bir çalışmanın bulunduğu bu dönemde sektörün olumsuz etkilenmemesi için tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun sektöre daha iyi anlatılıp iş hayatında farkındalık oluşturularak işyerlerinin faaliyetlerin devamının sağlanması, işçilerin istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için mevcut mevzuat maddesinde geçiş sürecini yeniden düzenleyen kanun değişikliği kapsamında, söz konusu yükümlülükler ve cezai müeyyidelerin 31.12.2016 tarihine kadar ertelenmesine ilişkin Kanun değişikliği hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiştir.'