Yükleniyor

İŞ YERLERİNDEKİ İŞÇİ BAŞINA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA SAATLERİ ARTIRILDI

İş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda yapılan kapsamlı değişikliğin ardından yeniden düzenlendi. İşçi başına iş güvenliği uzmanı çalıştırma saatleri artırılırken, büyük iş yerlerinde tam gün istihdam edilmesi zorunlu işçi sayıları da 4 kata varan oranlarda artırıldı.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetmelikte değişiklik yapıldı. 29 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan yönetmelikte 11 Ekim 2013 tarihinde değişiklik yapılmış ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma saatleri azaltılmıştı. Yeni değişiklikle, yönetmeliğin ilk halinden de fazla yükümlülük getirildi.

Bilindiği gibi, belli büyüklüğü aşan iş yerleri tam gün iş güvenliği uzmanı istihdam ederken, diğer iş yerlerinde tam gün yerine bu amaçla kurulmuş şirketlerden hizmet satın alınabiliyor. Hangi iş yerinde işçi başına en az ne kadar iş güvenliği hizmeti alınacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenleniyor.Yapılan değişiklik uyarınca, 10 kişiden fazla çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde işçi başına ayda en az 6 dakika olan iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 10 dakikaya çıkarıldı. Bu süre, 10’dan fazla çalışanı olan tehlikeli iş yerlerinde 8 dakikadan 20 dakikaya, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise işçi başına ayda 12 dakikadan 40 dakikaya yükseltildi.

Bu durumda, 50 işçi çalıştıran az tehlikeli bir işyerinde daha önce ayda 300 dakika (5 saat) iş güvenliği uzmanı çalıştırmak yeterli iken şimdi 500 dakika (8.3 saat) hizmet alınması gerekecek. Bu süre, 50 işçi çalıştıran tehlikeli iş yerlerinde 400 dakikadan (6.6 saat) bin dakikaya (16.6 saat), çok tehlikeli iş yerlerinde ise 600 dakikadan (10 saat) 2 bin dakikaya (33 saat) çıkarıldı.

TAM GÜN ZORUNLULUĞU BÜYÜK İŞYERİNDE 4 KATA KADAR ARTTI

Daha önce, az tehlikeli sınıfta yer alan 2 bin ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için tam gün çalışacak en az 1 iş güvenliği uzmanı istihdam etme zorunluluğu vardı. Şimdi bu sayı bin işçiye düşürüldü. Dolayısıyla, 2 bin işçisi olan az tehlikeli bir işyeri artık 1 yerine 2 iş güvenliği uzmanı çalıştıracak.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde daha önce bin 500 işçi için en az 1 iş güvenliği uzmanını tam gün istihdam zorunluluğu varken, işçi sayısı 500’e indirildi. Şimdi aynı işveren 1 yerine 3 uzman istihdam etmek zorunda olacak.

Çok tehlikeli işyerlerinde daha önce bin işçi başına 1 uzmanı tam gün istihdam etmek gerekirken, şimdi işçi sayısı 250’ye indirildi. Böylece aynı işveren 1 uzman yerine 4 uzman çalıştırmakla yükümlü hale geldi.

Çalışan sayısı 10’dan düşük az tehlikeli işyerlerinde işçi başına yılda en az 60 dakika iş güvenliği hizmeti satın alma yükümlülüğü ise değiştirilmedi.

Yeni yükümlülükler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.