Yükleniyor

EĞİTİMLER

Çalışanların eğitimleri özellikle iş güvenliği kültürünü oluşturmak adına çok önemlidir. Çalışanlar Kişisel koruyucuları neden ve niçin kullanmaları gerektiğini, kendilerine sağlayacağı faydayı bilmeli, kullanmaması durumunda yasal ve mevzuat anlamında yaşayacağı sorunlar ve sorumluluklar hakkında bilinçli olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin temel yapı taşı olan eğitimler farkındalık yaratarak yenilenen ve düzenlenen çalışma ortamının sürdürülmesi açısından da çok önemlidir.

Çalışanların eğitimleri tehlike sınıfına göre periyodik olarak değişiklik göstermektedir.

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen süreler içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Eğitimler işyerinin talebine göre işletme içinde eğitime uygun bir alanda verilebileceği gibi OSGB’ mizin eğitim salonun da verilebilmektedir. Eğitimler sonunda, eğitim değerlendirme testi ve eğitim katılım sertifikaları her katılımcı için düzenlenmektedir.

Eğitim Konuları

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma