Yükleniyor

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

6331 Sayılı yasa gereği 01.01.2014 tarihinden itibaren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler iş yeri hekimi hizmeti almaları gerekmektedir. İşletmeler istedikleri takdirde kendi bünyelerinde (Sigorta primi ödeyerek) iş yeri hekimi bulundurabilecekleri gibi bu hizmeti OSGB’ ler üzerinden de fatura karşılığı alabilmektedirler. İşletmenin tehlike sınıfına ve işçi sayısına bağlı olarak aylık hizmet saatleri belirlenmektedir. Az tehlikeli sınıfta 50 kişinin üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde işçi başına 5 dk, tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde işçi başına 10 dk ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için işçi başına 15 dk hizmet süresi mecburidir.