Yükleniyor

Kâtip Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü' nün OSGB' ler ile firmaların yada firmaların iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleri ile yapmış oldukları sözleşmelerin girileceği bakanlığın sözleşmeleri takip edebilmek için kurduğu kayıt takip sistemine kısaca KATİP denir. 

Tehlike sınıfını nasıl öğrenebilirim?

Tehlike sınıfları bir firmanın yaptığı işin %70 ine bakılarak SGK tarafından bir NACE kodu atanarak belirlenmektedir. SGK sicil numaranızın ilk 5 rakamı faaliyet kodunuzu göstermektedir. Bu koda 2015 Tehlike sınıfları tebliğinden baktığınızda tehlike sınıfınızı öğrenebilirsiniz. 

Örnek;
İşyeri SGK sicil numarası : 2.4120.01.01.1562542.035.28.81.0 

41.20 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı  
41.20.01 İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) Çok Tehlikeli
Kimler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmalıdır?

Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfta iş yapan işletmeler 1 sigortalı personeli dahi olsa İSG sözleşmelerini yapmaları gerekmektedir. Az tehlikeli sınıfta çalışan işletmeler ise 50 ve üzerinde sigortalı çalışanı olması durumunda bu hizmetti almaları gerekir.  

Kâtip sisteminde kimler sözleşmeleri onaylamalıdır?

İşletmeler Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) fatura karşılığı hizmet alıyorlarsa iş güvenliği personelleri atama sözleşmelerini Katip üzerinden OSGB' ler tanımlama yapmalı iş yeri sahipleri de Kendi E-devlet şifreleri ile KATİP sistemine girerek bu sözleşmeleri işletme adına onaylamalıdır.  İş yerleri bireysel olarak iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve ya sağlık personeli ile bireysel sözleşme yapacaksa o zaman atamaları iş yeri sahipleri E-devlet şifresi ile Katip sistemine girerek atamaları yapmalı isg personelleri de kendi E-devlet şifreleri ile sisteme girerek onaylamaları gerekmektedir. 

Bireysel sözleşme ile OSGB ile sözleşme yapmam arasında ne fark var?

Bireysel sözleşmelerde iş güvenliği uzmanın ve ya işyeri hekiminin hizmet süresi kadar (Hizmet süresi 7,5 saatin altındaysa en az 1 günlük) günlük SGK priminin yatırılması gerekmektedir. Anlaştığınız tutarıda iş güvenliği uzmanına ve işyeri hekimine ücret karşılığı maaş hesabına yatırılması gerekir. Oysa OSGB hizmeti alınması durumunda fatura karşılığı hizmet verildiğinden başka bir ekstra ödeme yapılmasına gerek yoktur. Maaş karşılığı yapılan uzun süreli çalışmalarda ihbar ve kıdem tazminatı sözkonusu olduğu gibi iş çıkışında izin gün hesabıda yapılır.

Ne kadar hizmet almalıyım?

İş sağlığı ve güvenli Hizmetleri yönetmeliğinde belirtildiği gibi iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli hizmet süreleri birbirinden farklıdır. İş yerinin tehlike sınıfına göre hizmet süreleri farklılık göstermektedir. Bu yönetmeliğe göre;

İş güvenliği Uzmanı İçin;

Az Tehlikeli sınıfta işçi başına 4 dk
Tehlikeli Sınıfta işçi başına 8 dk
Çok Tehlikeli sınıfta işçi başına 12 dk