Yükleniyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

29.12.2012

28512

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

06.04.2004

25425

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

04.11.1984

18565

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

25.04.2013

28628

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

03.03.2004

25391

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

05.03.2004

25393

İlkyardım Yönetmeliği

22.05.2002 Değ.18.03.2004

24762 Değ.25406

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

06.04.2004

25425

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

06.04.2004

25425

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

29.11.2006

26361

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

30.12.2006

26392

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

30.12.2006

26392(4.Mük)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

22.01.2007

26411

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

19.12.2007

26735

Alt İşverenlik Yönetmeliği

27.09.2008

27010

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

31.12.2008

27096

Makina Emniyeti Yönetmeliği

03.03.2009

27158

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.07.2009 Düz.23.07.2009

27295 Düz.27297

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

03.07.2002 Değ.04.10.2012

24804 Değ.28431

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

18.01.2013

28532

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

29.12.2012 Değ.31.01.2013

28512 Değ.28545

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

31.12.2012

28514 4.Mük.

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

30.03.2013

28603

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

16.04.2013

28620

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

30.04.2013

28633

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

15.05.2013

28648

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

15.06.2013

28678

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

18.06.2013

28681

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

02.07.2013

28695

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

05.07.2013

28698

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

16.07.2013

28709

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

17.07.2013

28710

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

20.07.2013

28713

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

24.07.2013

28717

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

24.07.2013

28717

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

13.07.2013 Düz.25.07.2013

28706 28718 Mük.

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (Gürültü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.)

28.07.2013

28721

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

06.08.2013

28730

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

12.08.2013

28733

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

16.08.2013

28737

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

20.08.2013

28741

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (Titreşim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.)

22.08.201322.08.2013

2874328743

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

23.08.2013

28744

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

11.09.2013

28762

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

19.09.2013

28770

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

05.10.2013

28786

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

29.12.2012 Değ.31.01.2013 Değ.11.10.2013

28512 Değ.28545 Değ.28792

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06.04.2004 Değ.21.02.2013 Değ.25.10.2013

25425 Değ.28566 Değ.28802

Tozla Mücadele Yönetmeliği (Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)

05.11.2013

28812

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

24.12.2013

28861

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

30.12.2013

68867 Mük.

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

09.01.2014

28877

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

25.01.2013 Değ.16.01.2014

28539 Değ.28884